Barnegrupper

Espira Stjørdal er bygget som en basebarnehage og inndelt i fem barnegrupper. Barna i gruppene er på samme alder med tanke på å kunne tilpasse materialvalg og forme miljøet etter barnas behov for lek og utforskning. Barna møtes likevel på tvers av alder i et åpent miljø der de lett kan inspireres av andre barn. Vi tenker at et trygt og godt læringsmiljø er å organisere for aktiviteter i små grupper, ha fokus på det barna er opptatt og at vi løfter fram ulikheter fordi det er interessant og gir håp.

På nedre base er det ett- og to åringer og i øvre base er det tre-,  fire- og femåringer.

Vi har totalt i år 70 barn og er 15 ansatte.

Personvern og cookies