Barnehagen vår

1. desember 2017 tok Espira over driften av Fosslibekken barnehage. Barnehagen heter nå Espira Stjørdal.

Espira Stjørdal skal være et sted der barn opplever et godt fellesskap. Vi har nulltoleranse for mobbing og jobber aktivt med vår praksis for å hindre at noen barn skal oppleve dette. Vi vektlegger et vidt læringssyn. Vi tenker at læring skjer for barn hele tiden. Vi blir språklig og matematisk gjennom våre tverrfaglige temaarbeid. Barna skal møte et miljø som gir dem rett til å uttrykke seg på ulike måter med utfordringer tilpasset sin proximale sone. Et slikt fokus vil muliggjøre våre verdier som er  likeverd og mangfold. Barn og pedagoger skaper sammen.

Barnehagen ligger i Stjørdal kommune. Vi er aktivt engasjert i å sikre barn og unge gode oppvekstvillkår og bidrar med vår kompetanse gjennom samarbeid med ulike instanser i og utenfor kommunen.

Espira Stjørdal er bygget som en basebarnehage og inndelt i fem barnegrupper. Barna i gruppene er på samme alder med tanke på å kunne tilpasse materialvalg og forme miljøet etter barnas behov for lek og utforskning. Barna møtes likevel på tvers av alder i et åpent miljø der de lett kan inspireres av andre barn. Vi tenker at et trygt og godt læringsmiljø er å organisere for aktiviteter i små grupper, ha fokus på det barna er opptatt og at vi løfter fram ulikheter fordi det er interessant og gir håp.

På nedre base er det ett- og to åringer og i øvre base er det tre-,  fire- og femåringer.

Vi har totalt i år 70 barn og er 15 ansatte.

Med egen kokk sørger vi for et godt kosthold på huset og serverer tre varmretter i uken. Barna får alle måltider i barnehagen.

Vi har fokus på en likeverdig organisasjon. Sammen gjør vi vårt ytterste for at Espira Stjørdal skal være et godt sted for både barn og voksne.

Personvern og cookies